Meranie nemrznúcich kvapalín

Túto službu prevádzame optickým prístrojom REFRAKTOMER
Stačí jedna kvapka kvapaliny a presne zistíme bod tuhnutia.

- meranie bodu tuhnutia chladiacich kvapalin
- meranie bodu tuhnutia kvapalin do ostrekovačov

Super cena 1 meranie 0,50€